Комедия

BiBoBen

#biboben #biboben_shorts #gia_dinh_vui_ve #tiktok #trend #comedy #funny #prank
BiBoBen Shorts | Prank wife 🤣 | Gia đình vui nhộn
Hãy đăng ký rồi nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và xem video mới hằng ngày nhé.
Please subscribe and click the bell icon to receive notifications and watch new videos every day.

Пікірлер: 26 

 1. Yonetta Lawang

  Yonetta Lawang

  4 күн бұрын

  Bobe,,,funny,,.you 😂😂😂

 2. Zilola Amanxojayeva

  Zilola Amanxojayeva

  2 күн бұрын

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢🎉🎉🎉🎉🎉fuuuuyujjjytyjghkjjjjjjhy

  • Chahad Stars

   Chahad Stars

   Күн бұрын

   مدحك

  • Ana Rosa Meza Santiago

   Ana Rosa Meza Santiago

   Күн бұрын

   😊😊😊😊😊1 kklgj 8 ñ

  • Алена Кульшарипова

   Алена Кульшарипова

   2 күн бұрын

   ​@Abdul Aziz alkatiri ❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊

  • Naty Creciun

   Naty Creciun

   2 күн бұрын

   ​@Abdul Aziz alkatiri 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😂🎉

  • Vo Khoa

   Vo Khoa

   2 күн бұрын

   OOpkopoiiyuyyùùuyi

 3. Mhmad Rgad1

  Mhmad Rgad1

  3 күн бұрын

  مذندتذنظمطتبي٠ثلعخمنالللزلثثانمننممابيسصضششستمكمودييسييييي

 4. Junali Das

  Junali Das

  5 күн бұрын

  J

 5. Savannah Aika Laran

  Savannah Aika Laran

  3 күн бұрын

  😮😮yohhjdhiwgj😂jihosh😳😱🤣🏔️

  • Om Doje

   Om Doje

   2 күн бұрын

   @Rata Fara ءء

  • Rata Fara

   Rata Fara

   3 күн бұрын

   ❤❤

  • Rata Fara

   Rata Fara

   3 күн бұрын

   💩💩🤪

  • Rata Fara

   Rata Fara

   3 күн бұрын

   😂😮😮😱🙄dkdmlssç

 6. بارق رزاق

  بارق رزاق

  3 күн бұрын

  حيخاحفمغ😂😂😂

 7. freven TV VLOG

  freven TV VLOG

  2 күн бұрын

  Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahaahahhahahahahqhqhqhqhahahahajahaha

 8. Tu Nguyen

  Tu Nguyen

  4 күн бұрын

  Nươi

  • Kada

   Kada

   4 күн бұрын

   ផផផផៀ❤ៀៀៀៀៀ០យ៨រច០០០ឥ1០០2ឪ០់ើផឮឭឧឪកឳកបានទទួលយកឆាឥឪឮឲឋផ្លុំ៨ខុ😊😊

 9. Анна Петренко

  Анна Петренко

  4 күн бұрын

  🤢🤢🤢🤢э/

  • bardar bachtiar

   bardar bachtiar

   3 күн бұрын

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Келесі