Tạm Biệt 2022 || Goodbye 2022!

Пікірлер: 4 115 

 1. Khùng Do

  Khùng Do

  13 күн бұрын

  Tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm. 2022 bãi bãi 2022 .chúc mừng năm mới vui vẻ 😀😀😀😁😁❤❤

 2. Zephyra buenafe

  Zephyra buenafe

  7 сағат бұрын

  I will miss you 2022!

 3. Hiu lai Leung

  Hiu lai Leung

  9 сағат бұрын

  we will miss you 2022

  • Maricel Dejarme

   Maricel Dejarme

   2 сағат бұрын

   2021 2022 2023

 4. Basheera Hassan

  Basheera Hassan

  5 сағат бұрын

  this made me in tears come back 2022 not 2023 😭😭😭❤

  • Taran Kaur

   Taran Kaur

   Сағат бұрын

   2022😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 5. Tapas Mandal

  Tapas Mandal

  5 сағат бұрын

  Goodbye 2022 I miss you so much❤😭

  • Vanaja Vana

   Vanaja Vana

   2 сағат бұрын

   GOODBYE TO 2022 AND 2023 ALSO GO Back TO THE WORLD 😞😞😞😞😞😔😔😔😫😫😖😖😣😣☹️🙁😕😟🥺🥺😩😩🥱😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤫😭😭😭😭😭😭

 6. Khang Nguyễn

  Khang Nguyễn

  12 күн бұрын

  2022 tôi đang nhớ bạn rất nhiều lắm rồi 🥹😭😢.

 7. yuyu

  yuyu

  4 сағат бұрын

  我們大家都會想,你的2022😢😢😢😢😢😢😢

 8. Lukas Rańada

  Lukas Rańada

  6 сағат бұрын

  I was having good times in 2022🥺

 9. Venancio Jr. Abad

  Venancio Jr. Abad

  11 сағат бұрын

  2022 is my best memories where i found my loving family and where my life change ill miss you 2022😭😭 and hello 2023🥲 Goodbye 2022 im crying rn 😭😭 i miss you 2022 2022 is the reason i found my future true life😭😭😭

 10. Sugar

  Sugar

  23 сағат бұрын

  2022 is my happy year with my friends now grade 3 almost my friend new school❤️❤️❤️

 11. Abelardo Role

  Abelardo Role

  Күн бұрын

  I missed 2022 😭❤️

  • Charith Silva

   Charith Silva

   7 сағат бұрын

   E

 12. Neelam Divakar

  Neelam Divakar

  9 сағат бұрын

  goodbye 2022 😭 i will miss you

  • Muhammad Zakwan

   Muhammad Zakwan

   3 сағат бұрын

   2023

  • Muhammad Zakwan

   Muhammad Zakwan

   3 сағат бұрын

   😭🥺😥😢😟

 13. Saifuddien HB

  Saifuddien HB

  14 сағат бұрын

  I'm going to miss 2022

 14. Nam Nguyễn

  Nam Nguyễn

  8 сағат бұрын

  Tạm biệt 2022 sang năm 2023 chúc mọi người khỏe mạnh nhé

 15. 장지안

  장지안

  11 сағат бұрын

  세복많이 바드세요.😄

 16. Angel shrestha

  Angel shrestha

  Күн бұрын

  I wish 2022 was back 😢 😞

 17. Mykeee

  Mykeee

  14 сағат бұрын

  This happens every year and yall are like this just rn?

 18. Татьяна Хромцова

  Татьяна Хромцова

  13 сағат бұрын

  С новым годом😘🥰😍🎅🫶❤️‍🔥💜🤝

 19. lu kai

  lu kai

  8 сағат бұрын

  I WISH IT WAS BACK 😭😭 BYE 2022 :(

 20. Besuvoyi Swuro

  Besuvoyi Swuro

  2 сағат бұрын

  Good bye 2022 you were the best year i ever had 😭😭😭😭

 21. Kayyisa Hani

  Kayyisa Hani

  Күн бұрын

  NOOO 2022 DON'T GO AWAY PLEASE😭😭😭😭 😭😭😭😭😭😭

 22. Krys Timpad

  Krys Timpad

  6 сағат бұрын

  good bye 2022 I really miss my memories...

 23. Mihraban Jalil

  Mihraban Jalil

  2 сағат бұрын

  Goodbye 2022 I will miss you:(😭😭

 24. Karen Lai

  Karen Lai

  6 сағат бұрын

  2022is a good year😭

 25. Nightmare blue

  Nightmare blue

  Күн бұрын

  I'm going to miss 2022😭😭😭😭😭

  • Tijana Dobos

   Tijana Dobos

   3 сағат бұрын

   I'm also very sorry for 2022, I want the old year to come back to us, but that's how it is 😭😭😢😢😭😢😢😭😓😫

 26. Benjamin Intes

  Benjamin Intes

  4 сағат бұрын

  Im feel so sad but my scene for 2022 is so happy goodbyee 🥲🥲🥲🥲😢😢😢2022 welcome 2023

 27. Sambu Roy

  Sambu Roy

  2 сағат бұрын

  I miss you 2022 😭🥀

 28. Zhao Annie

  Zhao Annie

  10 сағат бұрын

  Goodbye 2022 I am going to miss you😭😭🥺🥺

 29. Sandra gaming Cutie

  Sandra gaming Cutie

  11 сағат бұрын

  I will tell God. To get 2022 back 😭

 30. ⊏your mom⊐

  ⊏your mom⊐

  2 күн бұрын

  2022 was the year I found my true love.😢

  • Talu Yu

   Talu Yu

   9 сағат бұрын

   Tạm biệt tôi của 2022😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭2022 ơi 😭😭😭😭😭

  • Life is Beautiful

   Life is Beautiful

   10 сағат бұрын

   @Von Don so is sad

  • Von Don

   Von Don

   Күн бұрын

   so

 31. 길순 박

  길순 박

  2 сағат бұрын

  2022년잘가ㅜㅜ

 32. AIRRA LIM

  AIRRA LIM

  2 сағат бұрын

  i will see you again 2022 i miss all of my memory 😭😭😭😭

 33. jocelyn Ratu

  jocelyn Ratu

  10 сағат бұрын

  I very miss 2022 :((( 😭🥺

 34. John Karlo Macasaddug

  John Karlo Macasaddug

  2 сағат бұрын

  bye and i hope you come back🥺🥺

 35. Tracz Lee

  Tracz Lee

  10 сағат бұрын

  You won’t leave us 2022😭😭

 36. Petrina Francis

  Petrina Francis

  Минут бұрын

  Happy new year 🎉🥳🎉🎊😭

 37. diamond_block

  diamond_block

  4 сағат бұрын

  2022 will have a better life now

 38. Lorna Manalastas

  Lorna Manalastas

  11 сағат бұрын

  Nooo why is this passed i love 2022. Because it's really good 😆

 39. Mashaal Khan

  Mashaal Khan

  14 минут бұрын

  I miss 2022 so so much ☹️

 40. Maxprogamingroblox

  Maxprogamingroblox

  7 сағат бұрын

  Thanks for the happiest year of my life

 41. pls like

  pls like

  Сағат бұрын

  Good bye best 2022 your always in my heart

 42. N with A9

  N with A9

  10 сағат бұрын

  2022 is so fast end😭😭😢😢 I won't forget,see back this video,then I'm crying!

 43. Krishnapada Roy

  Krishnapada Roy

  3 күн бұрын

  2022 is in my heart

 44. shishir Kamal

  shishir Kamal

  22 сағат бұрын

  Do the same thing every year 🎉

 45. Fedma Beth Villasor

  Fedma Beth Villasor

  4 сағат бұрын

  GOD BLESS 2022

 46. Mubeena Poomol

  Mubeena Poomol

  8 сағат бұрын

  I miss u 2022❤️🖤

 47. Aizah Fahad

  Aizah Fahad

  4 сағат бұрын

  Happy new years ❤️❤️🎈💖💖💖🩰🍝🥗👍🎈🎈🎈

 48. Dạng Trần

  Dạng Trần

  9 күн бұрын

  tạm biệt 2022 nhé, chúc mừng năm mới nha 2023 vui vẻ

 49. Liezl Novillos

  Liezl Novillos

  2 сағат бұрын

  I miss the 2022 and my mother

 50. Mohd Suhaize Hasim

  Mohd Suhaize Hasim

  2 сағат бұрын

  2022 is my best year of my life😭😭😭😭😭

 51. raina Aulreia

  raina Aulreia

  Сағат бұрын

  Bye bye 2022 😭😭 and welcome 2023 🥰

 52. chuan nguyen

  chuan nguyen

  10 сағат бұрын

  Tạm biệt 2022. 💗❤️

 53. Vynguyenaudio HP.pro.

  Vynguyenaudio HP.pro.

  23 сағат бұрын

  Nhờ bạn mà tôi có kỷ niệm nhiều, ơn bạn

 54. April Jessa De Veyra

  April Jessa De Veyra

  Сағат бұрын

  Goodbye 2022, Welcome 2023😞😊

 55. 신비

  신비

  3 сағат бұрын

  2023년보내지말고 2022년보내제발😭ㅠㅠ

 56. Perla Baje

  Perla Baje

  9 сағат бұрын

  I miss 2022 is was fun snow i make snow goodbye 2022 is 2023😭

 57. MOHSIN MATUBBER

  MOHSIN MATUBBER

  3 сағат бұрын

  HAPPY NEW YEAR 💖💖🎊🎊🎈🎈

 58. Ayatiqa Ali

  Ayatiqa Ali

  2 сағат бұрын

  I wish 2022was back 😢😔

 59. Geyo Aniñon

  Geyo Aniñon

  3 сағат бұрын

  Bye 2022 you were a fun year 🥺🥺🥺🥹🥹

 60. The Fulltime Mom

  The Fulltime Mom

  50 минут бұрын

  I miss 2022 🥺😭good bye😭😭😭

 61. Hương

  Hương

  13 күн бұрын

  Tạm biệt 2022 dù biết là đến 2023 rồi nhưng những kỉ niệm của 2022 vẫn còn và không bao giờ quên được.Tôi sẽ không bao giờ quên bạn 2022

 62. Tijana Dobos

  Tijana Dobos

  3 сағат бұрын

  Happy new year 🎊🎊🎈🎂💞🎊🎈🎊🎈🎊🎈 2023🦋😭😢

 63. Dodok Potok

  Dodok Potok

  14 сағат бұрын

  Happy new year🎉🎊🎂💐🌹

 64. Roland Kimpay

  Roland Kimpay

  7 сағат бұрын

  I missed 2022😭 that's a sad 😢 video 😭😭😭😭😭😢

 65. Eric Kilo Kilo

  Eric Kilo Kilo

  8 сағат бұрын

  Say goodbye too 2022 guys ; (

 66. Thanh Nguyễn

  Thanh Nguyễn

  13 күн бұрын

  Tôi yêu bạn 2022, rất nhiều lắm

 67. Mst Roni

  Mst Roni

  23 сағат бұрын

  I miss 2022😭😭😭😭😭

 68. Prince jhonel Brioso

  Prince jhonel Brioso

  10 сағат бұрын

  I miss u 2022 goodbye😭🥺😔

 69. phong hoang

  phong hoang

  10 сағат бұрын

  Đời Mình Còn Có Thêm🥰🥰🥰

 70. Parasam Mani

  Parasam Mani

  4 сағат бұрын

  I missed you 2022😭😭😭😭

 71. ẩn danh là real 😏😏

  ẩn danh là real 😏😏

  2 сағат бұрын

  goodbye 2022, I'll very miss you :'(

 72. Amel Salah

  Amel Salah

  21 сағат бұрын

  I miss 2022 😔😔😭🥺

 73. Spencer James Yap

  Spencer James Yap

  9 сағат бұрын

  I'm so realy sad I'm miss 2022

 74. Choeying Yeshey Pema

  Choeying Yeshey Pema

  5 күн бұрын

  🥺😭 2022 I love you 2022 for ever

 75. Malak Hachika

  Malak Hachika

  15 минут бұрын

  Goodbye 2022👋😭❤️

 76. Nikolozi Giguashvili

  Nikolozi Giguashvili

  3 сағат бұрын

  (: Gud bai 2022♥️♥️

 77. Hung Le

  Hung Le

  11 сағат бұрын

  Chúc mừng năm mới mạnh khỏe vạn sự như ý nhé

 78. Noor Airis Mohd Hapiz

  Noor Airis Mohd Hapiz

  2 сағат бұрын

  It's very good important to have a great day for a new one 2022 and 2023 we very very sad to see the numbers of 2022 it was so so so sad

 79. Luyến Văn

  Luyến Văn

  12 күн бұрын

  2022 ơi tớ nhớ cậu

 80. Christian Jade Malicdem

  Christian Jade Malicdem

  2 сағат бұрын

  Bye bye 2022 I miss you 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 81. Nur Ammara Sofea

  Nur Ammara Sofea

  6 сағат бұрын

  I want 2022😭🤧

 82. Ong Hui Li

  Ong Hui Li

  Сағат бұрын

  Bye Bye 2022 We love you Temple to say bye bye 2022🥰🍭

 83. Lutfurrahmen Bhuiyan

  Lutfurrahmen Bhuiyan

  5 сағат бұрын

  I miss you 2022❤❤❤

 84. Lobe Rosaline

  Lobe Rosaline

  Күн бұрын

  Goodbye 2022 I miss you ❤️😭😭😔

  • KURT ZILDJIAN Lumanao

   KURT ZILDJIAN Lumanao

   4 сағат бұрын

   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • KURT ZILDJIAN Lumanao

   KURT ZILDJIAN Lumanao

   4 сағат бұрын

   2022203

 85. Wilson Baguio

  Wilson Baguio

  3 сағат бұрын

  bye 2022 i will miss you after new year and i will always think about 2022 and i will cry after the 4 weeks i think about you and good bye im crying now waaaa

 86. Yến vi Nguyễn

  Yến vi Nguyễn

  6 сағат бұрын

  2023 chúc mừng năm mới!

 87. Fernando Wilson

  Fernando Wilson

  7 сағат бұрын

  goodbye 2022 but i missed 2022

 88. Komal Raheja

  Komal Raheja

  5 сағат бұрын

  Goodbye 2022 I miss you❤❤ 😭😭😔😔😔

 89. Eldie Delarosa

  Eldie Delarosa

  14 сағат бұрын

  I LOVE YOU ❤️ 2022 😭

 90. Jack

  Jack

  4 сағат бұрын

  He will came back in 2032 Don't worry.

 91. Estika Titisingdyah

  Estika Titisingdyah

  8 сағат бұрын

  I dont want to change 2022 to 2023 😢

 92. Sandra Borja

  Sandra Borja

  12 сағат бұрын

  Goodbye 2022🥺🙏😭

 93. Jaლin ♭ɞa • 『mɞi』

  Jaლin ♭ɞa • 『mɞi』

  7 күн бұрын

  Tạm biết 2022 và tôi sẽ nhớ những kỉ niệm mà chúng ta bên nhau rất vui vẻ .... Và đón ngày mới 2023! Và kỉ niệm năm học mới và chúng ta luôn nhớ những cô giáo của chúng ta!! Birthday 2023!!

  • Thắm Dương

   Thắm Dương

   7 күн бұрын

   tạm biệt 2022 và tôi sẽ không bao giờ quên 2022 đâu.Cho dù 2022 đã qua nhưng tôi không thể quên được, một lần nữa tạm biệt 2022

 94. Veer Singh

  Veer Singh

  8 сағат бұрын

  I miss 2021 and 2022

 95. Sajal Das

  Sajal Das

  9 сағат бұрын

  2022 I well miss u so much 😭😭😭😭😭😭

 96. Sara

  Sara

  5 сағат бұрын

  I miss you 2022 im sad 😢😭

 97. tania santa

  tania santa

  4 сағат бұрын

  Goodbye 2022🥰🥰❤️❤️❤️😔😔😔😘😘😘♥️♥️♥️😭😭😭😕😕🙁🙁☹️😢😢😥😟😟😓😓😞😓😥😢😭😭😭😭😭😭😭 And happy New year 💖🎆

 98. Ngọc Ánh

  Ngọc Ánh

  12 күн бұрын

  Cảm ơn 2022 vừa qua đã giúp chúng Em có những kỉ niệm đáng nhớ và Vui vẻ bên cạnh gia đình ,thầy cô, Bạn bè

Келесі